prapa në rezultat

Avokat Osman Zajmi

Rr. De Rada, Prizren

Mirë se vini në Avokat Osman Zajmi

Shërbimet
Përshkrimi

Zyra e avokaturës me avokatin Osman Zajmi në Prizren, ofron shërbime të ndryshme në qështjet civile dhe penale. Për shërbime mund të kontaktoni në email adresen, osmanzajmi@hotmail.com si dhe në numrin e telefonit: 044 217 382. Zyra kryen këto punë: Padi civile, vërtetim pronësie, trashëgimi, shkurorëzime, ndarje fizike, kontrata, marrëveshje, deklarata, autorizime, kërkesa, ankesa, kundërshtime, propozime, konteste të punës, konteste ekonomike, revision dhe mbrojtje të ligjshmërisë. Ndërsa qështjet penale mbulohet të gjitha nga departamenti i përgjithshëm, departamenti për krime të rënda dhe departamenti për të rritur.

    Shqyrtimet: 1/5
  • 15/08/2019

    avokati ma profesional ne prizren.

Shikimet : 4405
Rating: 5/5.0
049 533 327

Orari i punës

Vlerso: