prapa në rezultat

P-Delta

Prishtinë, Kosovë

Mirë se vini në P-Delta

Shërbimet
Përshkrimi

Departamenti Inxhinierik ka si detyre funksionale suportin teknik gjate te gjithe fazave te ndertimit, ne perputhje me projektin, preventivin dhe specifikimet teknike, per te ruajtur standardet dhe lehtesuar certifikimin e punimeve ne fazen e dorezimit te objektit.

    Shqyrtimet: 0/ 0
Shikimet : 1502
Rating: /5.0
049 533 327

Orari i punës

Vlerso: